Registrati

Të gjitha fushat janë të detyrueshme. Mos harroni, mbi të gjitha, të bashkëngjitni te skanuar, licencen e marre, jo me larg se 6 muajt e fundit, ne Dhomen e Tregetise. Më në fund, mbani mend se ju mund të regjistroheni duke dërguar këto të dhëna me email ne: salescar@sicilybycar.al.

File deri ne 6MB ne formatin .jpg ose .pdf